Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Privacybeleid

Privacybeleid (informatie over de privacybeleid bij onze gegevensverwerking volgens artikel 12 en 13 van de Algemene verordening privacybeleid) 

Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze internetsite en uw belangstelling voor onze onderneming. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons een belangrijke kwestie. Hierna informeren wij u conform art. 12, 13 en 13 van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website https://spilanthox.shop (hierna: "website" genoemd). 

Persoonsgegevens zijn individuele gegevens over persoonlijke of zakelijke verhoudingen van een bepaalde of te bepalen, natuurlijk persoon. Daaronder vallen gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. 

1.         Verantwoordelijke 

NB Green Cosmetics GmbH 
(Nikki Benett Green Group) 
Borselstraße 18 
22765 Hamburg/Duitsland 
E-mail: info@spilanthox.shop 

 

 1. Doelen en rechtsgrondslagen van gegevensverwerking bij gebruik van de website 

2.1       Informatief gebruik van de website 

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Wanneer u onze website alleen informatief gebruikt, u zich dus niet registreert voor een klantenaccount of newsletter, geen bestelling opgeeft of ons op andere wijze informatie over uw persoon verstrekt, verwerken wij geen persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die uw browser overdraagt om het bezoek aan de website voor u mogelijk te maken, alsmede gegevens die aan ons worden overgedragen in het kader van gebruikte cookies. 

2.2       Technische beschikbaarstelling van de website 

Voor het doel van de technische beschikbaarstelling van de website registreert ons systeem (d.w.z. de webserver) bij elk bezoek aan de website geautomatiseerd gegevens van uw browser. 

De tijdelijke opslag van uw IP-adres door ons systeem is noodzakelijk om weergave van de website op uw computer mogelijk te maken. Hiervoor is het onvermijdelijk dat het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie wordt opgeslagen. 

De IP-adressen worden in de logbestanden opgeslagen om de goede werking van onze website te waarborgen. Bovendien gebruiken wij deze gegevens voor het optimaliseren van de website en voor het garanderen van de veiligheid van onze informaticasystemen (bijv. detectie van aanvallen). 

Daarbij worden de volgende gegevens verzameld: 

 • IP-adres; 
 • browsertype/-versie (bijv.: Firefox 59.0.2 (64-bits)); 
 • browsertaal (bijv.: Nederlands); 
 • gebruikt besturingssysteem (bijv.: Windows 10); 
 • interne resolutie van het browservenster; 
 • beeldschermresolutie; 
 • activering van Javascript; 
 • Java aan/uit; 
 • cookies aan/uit; 
 • kleurdiepte; 
 • tijdstip van de toegang 
 • de vorige website via welke u bij ons bent gekomen. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de technische beschikbaarstelling van onze website op basis van de volgende rechtsgrondslagen: 

 • voor de technische beschikbaarstelling van onze website conform § 25 lid 2 nr. 2 TTDSG, omdat de verwerking van de bovengenoemde gegevens beslist is vereist, zodat wij het door u uitdrukkelijk gewenste gebruik van onze website (d.w.z. ook zonder of met cookies) mogelijk kunnen maken; 
 • voor het nakomen van een overeenkomst of voor het uitvoeren van voorlopige contractuele maatregelen conform art. 6 lid 1 sub b AVG, voor zover u onze website bezoekt om informatie over onze producten in te winnen; 
 • voor het waarborgen van onze rechtmatig belangen conform art. 6 lid 1 sub f AVG om de website technisch en veilig aan u beschikbaar te kunnen stellen. 

2.3       Gebruik van cookies 

Wij gebruiken cookies om onze website aan u ter beschikking te stellen voor gebruik. Cookies zijn tekstbestandjes die in de internetbrowser resp. door de internetbrowser bij het oproepen van een website op uw computersysteem worden opgeslagen. Een cookie bevat een karakteristieke tekenvolgorde die een eenduidige identificatie van de browser mogelijk maakt, wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Wij gebruiken deze cookies onder andere om onze website met zijn technische functies aan u ter beschikking te stellen. Enkele functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. 

2.3.1   Cookie First Consent Manager 

Op onze website maken wij gebruik van de Cookie First Consent Manager. De Cookie First Consent Manager van Digital Data Solutions B.V. (CookieFirst) (Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH Amsterdam) is een oplossing, waarmee wij uw toestemming voor bepaalde gegevensverwerking verkrijgen, waarvoor toestemming verplicht is (o.a. bijv. analyse, tracking). Door het gebruik ervan kunnen wij u over de afzonderlijke, door ons gebruikte cookies informeren. Via de Cookie First Consent Manager kunt u kiezen, welke cookies u categorisch wilt toelaten of weigeren. Daardoor kunt u een geïnformeerde beslissing nemen over het doorgeven van uw gegevens en ons over een transparant en gedocumenteerd gebruik van cookies, conform de privacybeleid. 

De Cookie First Consent Manager verwerkt uw persoonsgegevens om uw beslissing over het toelaten van cookies te registreren en voor een nieuw bezoek aan onze website op te slaan. Daartoe behoren de betreffende cookie met uw toestemmingsbeslissing alsmede verdere gebruiksgegevens, zoals uw IP, de gebruikte browser, taal en land, en de aangestuurde website. 

De Cookie First Consent Manager vermeldt in het bijzonder de volgende cookies: 

Benaming 

 

 

Noodzakelijke cookies 

secure_customer_sig 

Shopify. Wordt in combinatie met de inlogcode van de klant gebruikt. 

Een jaar 

cart_currency 

 

Deze cookie bevat gegevens over de valuta, waarin de website-bezoeker wenst te betalen. 

14 dagen 

shopify_pay_redirect 

 

De cookie is voor de veilige check-out- en betalingsfunctie op de website nodig. Deze functie wordt door shopify.com beschikbaar gesteld. 

Eén uur 

_pay_session 

 

De cookie is voor de veilige check-out- en betalingsfunctie op de website nodig. Deze functie wordt door shopify.com beschikbaar gesteld. 

Sessie 

_orig_referrer 

 

Deze cookie wordt in het algemeen door Shopify beschikbaar gesteld en in combinatie met een aankoopdeel gebruikt. 

14 dagen 

cookiefirst-consent 

 

Deze cookie slaat uw cookie-instellingen voor deze website op. Deze kunt u te allen tijde wijzigen of uw toestemming herroepen. 

Aanbieder: Cookie First 

6 maanden 

cookiefirst-id 

 

Deze cookie bevat uw eenduidige ID, zodat Cookie First eenduidig bezoekers aan deze website kan identificeren. 

Aanbieder: Cookie First 

6 maanden 

Performance Cookies 

_y 

Shopify Analytics. 

Een jaar 

_shopify_y 

 

Shopify Analytics. 

Een jaar 

_shopify_sa_p 

 

Shopify Analytics met betrekking tot marketing en aanbevelingen. 

30 minuten 

_s 

 

Deze cookie is gekoppeld aan de analyse-suite van Shopify. 

30 minuten 

_shopify_sa_t 

 

Shopify Analytics met betrekking tot marketing en aanbevelingen. 

30 minuten 

_landing_page 

 

Deze cookie wordt gebruikt om doelpagina's te volgen, te melden en te analyseren. 

14 dagen 

Reclame-/tracking-cookies 

YSC 

 

Registreert een eenduidige ID om statistieken op te slaan over welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. 

Sessie 

VISITOR_INFO1_LIVE 

 

Met deze cookie kan YouTube het bandbreedtegebruik controleren. 

6 maanden 

CONSENT 

 

Cookies van externe aanbieders. Deze bieden bepaalde functies van Google en kunnen bepaalde instellingen overeenkomstig de gebruikspatronen opslaan en de weergaven personaliseren, die in Google-zoekopdrachten verschijnen. 

Aanbieder: Google Inc 

2 jaar 

localization 

 

Deze cookie wordt gebruikt om de lokalisering van gebruikers te bewaken. 

14 dagen 

Meer informatie alsmede de verklaring betreffende privacybeleid van Cookie First treft u aan onder: 

https://cookiefirst.com/legal/privacy-policy/ 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de technische beschikbaarstelling van onze website op basis van de volgende rechtsgrondslag: 

 • met uw toestemming volgens § 25 lid 1 TTDSG ten aanzien van de initiële opslag en uitlezing van gegevens, voor zover het gaat om reclame- en tracking-cookies; 
 • voor de technische beschikbaarstelling van de Cookie First Consent Management conform § 25 lid 2 nr. 2 TTDSG, omdat de verwerking van de bovengenoemde gegevens beslist is vereist, zodat wij het door u uitdrukkelijk gewenste gebruik van onze website (zonder of met cookies) mogelijk kunnen maken; 
 • voor het waarborgen van onze rechtmatig belangen conform Art. 6 lid 1 sub f AVG om de website technisch aan u beschikbaar te kunnen stellen; 
 • voor het nakomen van een juridische verplichting uit de AVG conform art. 6 lid 1 sub c AVG, die in de beschikbaarstelling van uw toestemmingsmogelijkheid alsmede de documentatie van uw beslissing ligt. 

2.3.2   Analyse 

Bij het bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. Daardoor kunnen wij de kwaliteit en de inhoud van onze website verbeteren. Wij vernemen hoe de website wordt gebruikt en kunnen op die manier ons aanbod voortdurend optimaliseren. Gedetailleerde gegevens daarover treft u in de toelichtingen aan. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen: 

 • met uw toestemming volgens § 25 lid 1 TTDSG ten aanzien van de initiële opslag en uitlezing van gegevens; 
 • met uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a AVG voor de verdere gegevensverwerking (bijv. beschikbaarstelling van functionaliteiten, analyses, tracking, optimalisatie, enz.). 

U kunt uw toestemming voor onze Cookie First Consent Manager te allen tijde met effect voor de toekomst herroepen. U kunt de Cookie First Consent Manager vanaf elke pagina met een klik bereiken en uw instellingen aanpassen en zo de toestemming herroepen. Bovendien kunt u de Cookie-First Consent Manager via de volgende link openen om uw toestemmingen te herroepen resp. uw cookie-instellingen te wijzigen: 

                        Cookie-instellingen wijzigen/toestemming herroepen 

2.3.2.1      GOOGLE ANALYTICS 

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (dochtermaatschappij van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van uw gebruik van de websites mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. 

IP-anonimisering 

Op deze website hebben wij de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte vóór de overdracht naar de VS ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten aan te bieden aan de website-exploitant. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. 

Browser-plug-in 

U kunt de opslag van cookies voorkomen, als u dit zo instelt in uw internetbrowser; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. Bovendien kunt u de registratie door Google van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres), alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren. Deze is beschikbaar onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Bezwaar tegen gegevensregistratie 

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website voorkomt: 

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics treft u aan in de verklaring betreffende privacybeleid van Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de en https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

2.3.2.2      GOOGLE ADS REMARKETING 

Op onze website gebruiken wij Google Ads Remarketing van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google Ireland"). 

Google Ads Remarketing analyseert uw gebruikersgedrag op onze website (bijv. klikken op bepaalde producten/advertenties) om u aan bepaalde reclamedoelgroepen toe te wijzen. Met de Remarketing-functie kunnen wij gebruikers van onze website binnen het Google-netwerk reclame-uitingen presenteren, die zijn gebaseerd op hun belangstellingen. 

Bovendien maakt Google Ads Remarketing de koppeling van de aangemaakte reclamedoelgroepen mogelijk met de apparaatoverkoepelende functies van Google Ireland. Hierdoor kan interesses gebaseerde en gepersonaliseerde reclame die afhankelijk van uw eerdere gebruiks- en surfgedrag op één van uw eindapparaten aan u werd aangepast, ook op een ander eindtoestel van u worden weergeven. 

Het gebruik van Google Ads Remarketing berust op de toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG, die u aan ons heeft verleend. 

Google Ireland ontvangt de gegevens als zelfstandige verantwoordelijke en juist niet als dienstverlener. 

De door het gebruik van Google Ads verzamelde gegevens worden na 9 resp. 18 maanden gewist (https://policies.google.com/technologies/ads). 

Door het gebruik van Google Ads Remarketing worden uw gegevens overgedragen naar de VS. Voor de gegevensoverdracht naar de VS is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar. De gegevensoverdracht vindt plaats op de grondslag van standaard contractclausules als geschikte garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die wij met Google Ireland in een overeenkomst voor de gegevensverwerking hebben gesloten. Deze kunt u bekijken onder: 

De overdracht van gegevens aan Google Ireland kunt u voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren, die onder de volgende link beschikbaar is: https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155656.Wanneer u een Google-account hebt, kunt u onder de volgende link bezwaar maken tegen gepersonaliseerde reclame:  https://adssettings.google.com/

2.3.2.3      GOOGLE ADS CONVERSION TRACKING 

Op onze website gebruiken wij Google Ads Conversion Tracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google Ireland"). 

Met behulp van Google Ads Conversion Tracking kunnen Google Ireland en wij herkennen of u bepaalde acties hebt doorgevoerd. Zo kunnen wij bijvoorbeeld evalueren hoe vaak op welke velden op onze website werd geklikt en welke producten zeer vaak werden bekeken of gekocht. Deze gegevens zijn bedoeld om Conversion-statistieken te maken. Daardoor komen wij het totale aantal gebruikers te weten, die op onze advertenties heeft geklikt en welke acties ze hebben uitgevoerd. Indien u bij een dienst van Google Ireland bent geregistreerd, kan Google Ireland het bezoek aan uw account toewijzen. Ook wanneer u niet bij Google Ireland bent geregistreerd of u zich niet hebt aangemeld, bestaat de mogelijkheid dat Google Ireland uw IP-adres te weten komt en opslaat. 

Het gebruik van Google Ads Conversion tracking berust op de toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG, die u aan ons hebt verleend. 

Google Ireland ontvangt de gegevens als zelfstandige verantwoordelijke en juist niet als dienstverlener. 

De door het gebruik van Google Ads Conversion Tracking verzamelde gegevens worden na 9 resp. 18 maanden gewist (https://policies.google.com/technologies/ads). 

Door het gebruik van Google Ads Conversion Tracking worden uw gegevens overgedragen naar de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdrachten naar de VS. De gegevensoverdracht vindt o.a. plaats op de grondslag van standaard contractclausules als geschikte garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die wij met Google Ireland in een overeenkomst voor de gegevensverwerking hebben gesloten. Deze kunt u bekijken onder:  

De overdracht van gegevens aan Google Ireland kunt u voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren, die onder de volgende link beschikbaar is:https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155656. 

2.3.2.4      META-PIXEL 

Op onze website maken wij gebruik van "Meta-Pixel" van het sociale netwerk Meta van Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Ireland"). 

Wanneer u onze website oproept wordt de Meta-Pixel geladen. Met de Meta-Pixel kunnen wij de bezoekers van onze website in bepaalde doelgroepen indelen om op Meta overeenkomstige reclame ("Ads") aan u te kunnen weergeven. Deze pixels registreren gegevens over uw browsersessie, met name over de banners en links waarop u hebt geklikt, een gehashte versie van de Meta-ID en de URL die wordt bekeken. Wanneer u een Meta-account hebt en bent aangemeld, wordt het bezoek aan deze website aan uw Meta-gebruikersaccount toegewezen. Meer gegevens over Meta-Pixel en zijn werkwijze treft u aan in het Help-gedeelte van Meta: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. 

Het gebruik van Meta-Pixel berust op de toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG, die u aan ons hebt verleend. 

Samen met Meta Ireland zijn wij verantwoordelijk voor het gebruik van Meta-Pixel. De overeenkomst over de gezamenlijke verantwoordelijkheid volgens art. 26 AVG kunt u bekijken onder de volgende link: https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. 

Door het gebruik van Meta-Pixel worden uw gegevens overgedragen naar de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdrachten naar de VS. De gegevensoverdracht vindt o.a. plaats op de grondslag van standaard contractclausules als geschikte garanties voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze kunt u bekijken onder: Als aanvullende maatregel op de standaard contractclausules heeft Meta de volgende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw gegevens geïmplementeerd: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms. 

Voor een verdere, eenzijdige verwerking van uw gegevens door Meta Ireland, die verder gaat dan dat, met name m.b.t. een potentiële overdracht van uw gegevens naar de VS, is Meta Ireland alleen verantwoordelijk. Meta Ireland gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens van u te verzamelen. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag deze verwerkingen plaatsvinden, kunt u lezen in de gegevensrichtlijn van Meta (https://www.facebook.com/policy.php). Let erop dat Meta Ireland bij het bezoek aan de website https://nl-nl.facebook.com/ ook gegevens over u kan verzamelen en verwerken, wanneer u noch een Meta-Account hebt, noch bij Meta bent aangemeld. Wij weten daarentegen niet, welke gegevens Meta Ireland van u verzamelt en voor welke doeleinden deze worden verwerkt. 

2.3.2.5      GOOGLE TAG MANAGER 

Op onze website maken wij gebruik van de Google Tag Manager van Google. De Google Tag Manager is een oplossing waarmee reclameverkooporganisaties website-tags via een interface kunnen beheren. De dienst Google Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een domein zonder cookies en registreert geen persoonsgegevens. De dienst Google Tag Manager zorgt voor activering van andere tags die zelf, onder bepaalde omstandigheden, gegevens registreren. De Google Tag Manager krijgt geen toegang tot deze gegevens. Wanneer op domein- of cookie-niveau een deactivering is uitgevoerd, dan blijft deze voor alle tracking-tags bestaan, die met de Google Tag Manager worden geïmplementeerd. 

2.3.3   YouTube 

Wij koppelen video's van de dienst YouTube. Aanbieder is Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (dochtermaatschappij van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Om de video's beschikbaar te stellen, worden technisch noodzakelijke gegevens van Google voor dit doel verwerkt. Voor deze verwerking is Google verantwoordelijk. Meer gegevens over hoe Google omgaat met uw persoonsgegevens treft u aan onder: https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

Rechtsgrondslag voor het initiële uitlezen en/of opslaan van gegevens is § 25 lid 2 nr. 2 TTDSG, omdat de verwerking van de gegevens beslist is vereist, zodat wij het door u uitdrukkelijk gewenste gebruik van onze website (dat wil bijvoorbeeld zeggen met YouTube-video's) mogelijk kunnen maken Rechtsgrondslag voor het initiële uitlezen en/of opslaan van andere, technisch niet noodzakelijke gegevens is uw toestemming volgens § 25 lid 1 TTDSG. De verdere gegevensverwerking bij de koppeling van YouTube is vereist om onze website op de behoeften afgestemd te kunnen vormgeven. Hierin ligt ook ons rechtmatig belang in de gegevensverwerking conform art. 6 lid 1 sub f AVG. 

2.4       Actief gebruik van de website 

Naast het zuiver informatieve gebruik van onze website kunt u onze website ook actief gebruiken om een van onze producten te bestellen, u voor een newsletter aan te melden of om contact met ons op te nemen. Naast de bovengenoemde verwerking van uw persoonsgegevens bij een zuiver informatief gebruik verwerken wij dan ook verdere persoonsgegevens van u, die wij bijv. nodig hebben voor de afwikkeling van uw bestelling. 

2.4.1   Aanvragen van gebruikers 

Om uw aanvragen aan ons, bijv. aan ons e-mailadres of aan de op de website geïntegreerde klanten-chat, te kunnen bewerken of beantwoorden, verwerken wij de gegevens die u in dit verband aan ons heeft meegedeeld. Daartoe behoren o.a. uw (voor- en achter-) naam, uw e-mailadres en bestelnummer om u een antwoord te kunnen sturen, alsmede overige gegevens die u ons in het kader van uw bericht verstrekt. 

Wij verwerken uw gegevens voor het beantwoorden van uw aanvragen op de volgende rechtsgrondslag: 

 • Voor zover u contact opneemt in het kader van een overeenkomst, waarin u contractant bent, resp. voor het uitvoeren van voorlopige contractuele maatregelen is de rechtsgrond art. 6 lid 1 sub b AVG. 
 • Voor het waarborgen van onze rechtmatig belangen conform art. 6 lid 1 sub f AVG; ons rechtmatige belang is het vakkundig beantwoorden van aanvragen van klanten. 

2.4.2   Registratie voor klantenaccount en gebruik van onze online-shop 

Op onze website heeft u de mogelijkheid om een klantenaccount aan te maken voor de toegang tot het gesloten gebied voor geregistreerde gebruikers om uw bestellingen alsmede uw leveringsadres te bekijken en te beheren. Hiervoor moet u zich registreren met uw voor- en achternaam, e-mailadres alsmede een zelf gekozen wachtwoord. In het kader van de registratie verwerken wij de gegevens die u in het registratieformulier hebt opgegeven, alsmede uw e-mailadres en een zelf gekozen wachtwoord als toegangsgegevens. Na het verzenden van de registratiegegevens moet u de registratie in het kader van de zgn. Double-Opt-In-procedure bevestigen door te klikken op een link die u via e-mail hebt ontvangen. De gebruiker kan zijn wachtwoord te allen tijde onder "Account" wijzigen. 

Wij verwerken uw gegevens bij het aanmaken van een klantenaccount op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG (onderbouwing en uitvoering van een overeenkomst resp. voorlopige contractuele maatregelen). 

In het geval van een registratie slaan wij uw persoonsgegevens eerst op voor de duur van onze zakenrelatie, in het bijzonder voor de duur van het bestaan van het klantenaccount. Dat omvat ook de voorbereiding van een overeenkomst (voorlopige contractuele rechtsverhouding) en de afwikkeling van een overeenkomst. 

Op de website stellen wij u in staat om producten uit ons assortiment te bestellen. Voor dit doel kunt u op de website artikelen uit ons assortiment in de winkelwagen leggen. In de winkelwagen worden alle artikelen en hun aantal opgeslagen. Om de bestelling voor u te vereenvoudigen, slaan wij een nog nicht compleet voltooide bestelling ook voor u op, zodat u deze bij het volgende bezoek kunt voltooien. 

Vanwege het uitvoeren van het bestelproces en de overeenkomst verwerken wij de gegevens die u ons in het bestelproces meedeelt. Wij verwerken uw gegevens voor het bovengenoemde doel op basis van de volgende rechtsgrondslag: 

 • voor het nakomen van een overeenkomst of het uitvoeren van voorlopige contractuele maatregelen conform art. 6 lid 1 sub b AVG; 
 • ten aanzien van de gegevensverwerking bij resp. de opslag van winkelwagens bovendien conform § 25 lid 2 nr. 2 TTDSG, omdat de verwerking van de betreffende gegevens beslist is vereist, zodat wij het door u uitdrukkelijk gewenste gebruik van onze website (d.w.z. van de winkelwagen) mogelijk kunnen maken. 

Op onze website bieden wij u in het kader van de bestelling verschillende betalingsmogelijkheden aan, zoals betaling via Visa, Mastercard, American Express, PayPal alsmede Klarna directe overboeking. Voor dit doel kunnen betaalgegevens worden overgedragen aan betalingsinstellingen, waarmee wij samenwerken. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door betalingsinstellingen treft u aan in de verklaringen betreffende privacybeleid van de betreffende betalingsinstelling: 

2.4.3   Bezorgdiensten 

Voor het leveren van bestellingen werken wij samen met externe bezorgdiensten (bijv. DHL). Voor het uitvoeren van de betreffende opdracht ontvangen deze bezorgdiensten van ons de volgende gegevens: 

 • uw naam 
 • uw leveringsadres 
 • uw postnummer (voor zover u de bestelling op een DHL-pakketstation wilt laten leveren) 
 • uw e-mailadres (voor zover de bezorgdienst u via e-mail over de vermoedelijke bezorging wil informeren) 

2.4.4   Naleving van wettelijke voorschriften 

Bovendien verwerken wij uw persoonsgegevens om aan overige wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze kunnen o.a. voor ons van toepassing zijn in verband met de afwikkeling van de bestelling of de zakelijke communicatie. Hiertoe behoren met name handels-, bedrijfs- of belastingtechnische bewaartermijnen. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens daarbij op basis van de volgende rechtsgrondslag: 

 • Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting die voor ons geldt conform Art. 6 lid 1 sub c AVG in verband met handels-, bedrijfs- of belastingrecht, voor zover wij daartoe zijn verplicht om uw gegevens te registreren en te bewaren. 

2.4.5   Wetshandhaving 

Wij verwerken uw persoonsgegevens bovendien om onze rechten te kunnen indienen en onze rechtelijke aanspraken te kunnen uitoefenen. Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om ons tegen juridische claims te kunnen verdedigen. Ten slotte verwerken wij uw persoonsgegevens voor zover dat is vereist voor de verdediging of vervolging van misdrijven. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden op basis van de volgende rechtsgrondslag: 

 • voor het waarborgen van ons rechtmatig belang conform Art. 6 lid 1 sub f AVG, voor zover wij juridische aanspraken indienen of ons bij rechtelijke geschillen verdedigen of wij misdrijven voorkomen of ophelderen; en/of 
 • 17 lid 3 sub e AVG voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettige aanspraken in geval van een potentiële plicht voor het wissen van persoonsgegevens. 

 

2.4.6   Reclamedoeleinden (newsletter) 

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens voor reclamedoeleinden, te weten voor het overdragen van onze newsletter. Voor het abonneren op de newsletter verzamelen wij uw e-mailadres als verplichte opgave. 

Voor zover u ons uw e-mailadres in verband met de aanschaf van goederen hebt meegedeeld, kan dit daarna door ons voor het verzenden van een newsletter worden gebruikt. In een dergelijk geval wordt via de newsletter uitsluitend direct marketing voor eigen, vergelijkbare artikelen of diensten verzonden. 

Wij verwerken uw gegevens voor het verzenden van newsletters op de volgende rechtsgrondslagen: 

 • voor zover u uw toestemming aan ons hebt verleend, conform art. 6 lid 1 sub a AVG; 
 • voor zover u ons uw e-mailadres in verband met de aanschaf van goederen of diensten hebt meegedeeld of wij u gepersonaliseerde reclame toezenden, voor het waarborgen van ons rechtmatig belang conform art. 6 lid 1 sub f AVG i.v.m. § 7 lid 3 UWG; ons rechtmatig belang is gebaseerd op onze economische belangen voor het uitvoeren van reclamemaatregelen en reclame die is gericht op doelgroepen. 

Recht van bezwaar bij gebruik in het kader van een contractvorming 

Wanneer wij uw e-mailadres in verband met de contractvorming en beschikbaarstelling van onze producten ontvangen en u hiertegen geen bezwaar hebt gemaakt, behouden wij ons het recht voor u regelmatig aanbiedingen voor vergelijkbare producten uit ons aanbod via e-mail toe te sturen. U kunt tegen dit gebruik van uw e-mailadres te allen tijde bezwaar maken door een bericht aan de onderstaande contactmogelijkheid of via een daarvoor voorziene link in de newsletter-e-mail te sturen zonder dat hiervoor andere dan de overdrachtskosten volgens de basistarieven ontstaan. 

 1. Links 

Enkele gedeeltes van onze website bevatten links naar de websites van externe aanbieders, zoals voor de weergave van YouTube-video's. De websites van alle externe aanbieders zijn onderworpen aan eigen principes betreffende privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bedrijf inclusief het gebruik van deze gegevens door hen. Wanneer u gegevens naar of via dergelijke sites van externe aanbieders verzendt, dient u de verklaring betreffende privacybeleid van deze sites te controleren, voordat u deze gegevens verstrekt die aan u als persoon kunnen worden toegewezen. 

 1. Categorieën ontvangers 

Eerst ontvangen alleen onze medewerkers uw persoonsgegevens. 

Doorgeven van uw gegevens aan derden gebeurt principieel alleen, voor zover dit wettelijk is toegestaan of voorgeschreven of voor zover u daarvoor toestemming hebt verleend. Wij delen bovendien in de vereiste omvang uw gegevens met de dienstverleners waarvan wij gebruikmaken om onze diensten te kunnen leveren. Wij beperken het doorgeven van gegevens daarbij tot het noodzakelijke om onze diensten aan u te leveren. Onze dienstverleners ontvangen gedeeltelijk uw gegevens als opdrachtverwerker en zijn dan in de omgang met uw gegevens strikt aan onze instructies gebonden. Ontvangers gaan gedeeltelijk autonoom om met uw gegevens die wij aan hen overdragen. 

Hierna volgen de categorieën van de ontvangers van uw gegevens: 

 • E-Commerce-platform-aanbieder Shopify voor het gebruik van de online-shop 
 • IT-dienstverleners resp. IT-adviseurs voor het bedrijf en de hosting van de website 
 • Banken en betalingsinstellingen bij de afwikkeling van de betaling 
 • Externe dienstverleners (bijv. logistieke dienstverleners) voor de verzending van de bestelde goederen 
 • Incassobedrijven en juridisch adviseurs bij het indienen van onze claims 
 • Openbare instanties en instellingen, voor zover wij wettelijk daartoe verplicht zijn 
 • Dienstverleners voor de verzending van de newsletter 

Anders geven wij uw gegevens niet aan derden door. 

 

 1. Overdracht naar derde landen 

Bij een overdracht van de gegevens naar landen buiten de Europese Unie waarborgen wij dat een privacybeleidsniveau in de betekenis van art. 44 ff. AVG wordt nageleefd. Helaas bestaat vanwege de wetten van niet-EU-staten (bijv. in het kader van de zgn. Cloud-Act in de VS) ook bij het sluiten van overeenkomstige contracten en reglementen de mogelijkheid dat met name overheidsinstanties toegang verkrijgen tot uw persoonsgegevens, zonder dat wij of u dat kunnen verhinderen, tegengaan of controleren. Om die redenen omvat uw toestemming, bijv. voor het gebruik van cookies, ook het doel van de gegevensoverdracht naar landen buiten de EU.  In het kader van het gebruik van de tools Google Analytics, Google Ads Remarketing, Facebook Pixel en Google Ads Conversion Tracking dragen wij uw IP-adres, resp. uw ingekorte IP-adres over naar landen buiten de Europese Unie, o.a. naar de VS. 

Als voor het overige dienstverleners in het derde land worden ingezet en wij daarop invloed kunnen uitoefenen, zijn deze bovendien tot schriftelijke voorschriften door de overeenkomst van de standaard contractclausules van de EU verplicht tot naleving van het privacybeleidsniveau in Europa. Optioneel dragen wij de gegevens over op de grondslag van Binding Corporate Rules of een adequaatheidsbesluit. 

Voor het overige dragen wij uw persoonsgegevens niet over naar landen buiten de EU resp. de EER of aan internationale organisaties. 

 1. Opslagduur 

6.1       Informatief gebruik van de website 

Bij zuiver informatief gebruik van onze website slaan wij uw persoonsgegevens op onze servers uitsluitend op gedurende het bezoek aan onze website. Nadat u onze website hebt verlaten en uw browser sluit, worden uw persoonsgegevens onmiddellijk gewist. 

De cookies die wij vanwege uw toestemming hebben geïnstalleerd, worden na een opslagduur van max. 24 maanden gewist. Ten aanzien van de cookies van Google is het mogelijk dat de opslagduur bij andere acties telkens naar de genoemde duur wordt gereset. Als een cookie voor herkenning wordt gebruikt, kunt u deze te allen tijde zelf via uw browserinstellingen wissen. 

6.2       Actief gebruik van de website 

Bij een actief gebruik van onze website slaan wij uw persoonsgegevens eerst op voor de duur van onze zakenrelatie. Dat bevat ook de potentiële toekomstige en daadwerkelijke voorbereiding van een overeenkomst (voorlopige contractuele rechtsverhouding) en de afwikkeling van een overeenkomst. 

De logbestanden voor het inloggen worden om veiligheidsredenen en voor supportaanvragen gedurende 90 dagen opgeslagen en daarna gewist. 

Wij verwerken uw gegevens voor de duur van uw ontvangst van onze newsletter resp. tot aan het herroepen van uw toestemming voor de toezending ervan. Dit omvat ook de totstandkoming van een overeenkomst (precontractuele rechtsverhouding) en de tenuitvoerlegging van een overeenkomst. 

Bovendien slaan wij uw persoonsgegevens daarna op tot en met het verjaren van eventuele wettelijke rechten uit de relatie met u om deze eventueel als bewijsmiddel te gebruiken. De verjaringstermijn bedraagt in het algemeen tussen 1 en 3 jaar, maar kan ook tot en met 30 jaar bedragen. 

Bij aanvang van de verjaring wissen wij uw persoonsgegevens, tenzij er een wettelijke bewaarplicht bestaat, bijvoorbeeld uit het Handelswetboek (§§ 238, 257 lid 4 HGB) of uit de Belastingwet (§ 147 lid 3, 4 AO). Deze bewaarplichten kunnen twee tot tien jaar bedragen. Gedurende deze periode worden de gegevens alleen voor het geval van een controle door de belastingdienst opnieuw verwerkt. 

 1. Uw rechten als betrokkene 

Indien er persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u in de betekenis van de AVG een "Betrokkene". U hebt de volgende rechten jegens ons als verantwoordelijke: 

 • Recht op informatie 

U kunt om informatie verzoeken over of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als dat het geval is, dan heeft u een recht op informatie over deze persoonsgegevens alsmede over andere met de verwerking samenhangende gegevens (art. 15 AVG). Let erop dat dit recht op informatie in bepaalde gevallen kan zijn beperkt of uitgesloten. 

 • Recht op correctie 

Voor het geval dat persoonsgegevens over u niet (meer) van toepassing zijn of onvolledig zijn, kunt u verzoeken om een correctie en eventueel completering van deze gegevens (art. 16 AVG). 

 • Recht op wissen of beperken van de verwerking 

Wanneer er wettelijke voorwaarden bestaan, kunt u om het wissen van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG) of om het beperken van de verwerking van deze gegevens (art. 18 AVG) verzoeken. Het recht op wissen volgens art. 17 lid 1 en 2 AVG bestaat onder andere echter niet, wanneer de verwerking van persoonsgegevens is vereist voor het nakomen van een wettelijke verplichting (art. 17 lid 3 letter b AVG). 

 • Recht van bezwaar 

Om redenen die resulteren uit uw bijzondere situatie, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen onze verwerking van de betreffende persoonsgegevens (art. 21 AVG). Voor zover de wettelijke voorwaarden aanwezig zijn, verwerken wij daarna uw persoonsgegevens niet meer. 

 • Recht op data-portabiliteit 

U hebt het recht om onder de voorwaarden van art. 20 AVG van ons te eisen dat wij de betreffende persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gebruikelijke en machineleesbare indeling aan u overdragen. 

 • Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring inzake privacybeleid 

U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen. Het herroepen is pas van kracht voor de toekomst; dat wil zeggen dat door het herroepen de rechtmatigheid vanwege de toestemming van de tot aan de herroeping uitgevoerde verwerkingen van kracht blijft. 

 • Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit 

Onverminderd een ander bestuursrechtelijk of gerechtelijk rechtsmiddel heeft een betrokkene (u) het recht bezwaar aan te tekenen bij een toezichthouder – met name in de lidstaat van uw vaste verblijfslocatie – wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons een overtreding vormt van de AVG. 

De voor ons verantwoordelijke toezichthouder is: 

De Hamburger gemachtigde voor privacybeleid en informatievrijheid 

Ludwig-Erhard Straße 22 

D-20459 Hamburg 

Telefoon: 040/428544040 

Fax: 040/428544000 

E-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de 

Wij adviseren u echter om een bezwaar altijd eerst aan ons te richten (bijv. via e-mail). 

Uw aanvragen over het uitoefenen van uw rechten dienen, als dat mogelijk is, schriftelijk aan het in lid 1 van deze verklaring betreffende privacybeleid opgegeven adres te worden gericht. 

 1. Omvang van uw plichten voor de beschikbaarstelling van gegevens 

In principe bent u niet verplicht om ons uw persoonsgegevens mede te delen. Wanneer u dat echter niet doet, kunnen wij u o.a. onze website niet ter beschikking stellen, u geen informatie, enz. sturen en met u geen overeenkomst sluiten. 

 1. Profiling/geautomatiseerde besluitvorming 

Wij voeren geen profiling uit en maken geen gebruik van een zuiver geautomatiseerde besluitvorming conform artikel 22 AVG. Voor zover wij in de toekomst in individuele gevallen andere procedures zouden inzetten, zullen wij u hierover apart informeren. 

 1. Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring betreffende privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden door publicatie van de gewijzigde verklaring betreffende privacybeleid op onze website bekend gemaakt. Voor zover niets anders is bepaald, worden dergelijke wijzigingen onmiddellijk rechtsgeldig. Controleer deze verklaring betreffende privacybeleid daarom regelmatig om de telkens meest actuele versie te bekijken. 

Versie: mei 2022